VIP-IT

Een toegankelijk IT-omscholingsprogramma met baangarantie voor mensen met een visuele beperking.

Wie zijn wij en wat willen wij?

Het project VIP-IT is een initiatief van het Bartiméus Fonds, Incluvisie en de Hogeschool van Amsterdam. Wij werken binnen dit project samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij geloven erin dat je samen verder komt. Daarom willen we middels een inclusiepact meer organisaties verbinden aan VIP-IT.  Zo kunnen we samen de doelstellingen bereiken. In de komende periode benaderen we daarom organisaties die hierbij kunnen helpen. Bijvoorbeeld werkgeversorganisaties, belangenorganisaties, landelijke en regionale overheden, koepelorganisaties, etc.

Doet u met ons mee?

Als deelnemer aan het pact vragen wij u om met ons mee te denken over en mee te werken aan het vormgeven van de aangepaste opleiding. Daarnaast vragen we u om uw invloed en netwerk in te zetten om werkgevers te enthousiasmeren mensen met een visuele beperking in hun organisatie op te nemen.